Håndtryk leasingaftale
Håndtryk leasingaftale
Tilbage til nyheder

Få beregnet og betal efter de nye bilafgifter (L129)

Regeringen er blevet enige om de nye afgiftssatser og beregningsmetoder, og har derfor udarbejdet et lovforslaget L129, som træder i kraft fra d. 18. december 2020.

Da Motorstyrelsen ikke ændrer deres beregnere i Dansk Motorregister før juni 2021, vil der i denne periode opstå en overgangsperiode, hvor forhandlerne i første omgang bliver opkrævet efter de “gamle” registreringsafgiftsatser. Motorstyrelsen opfordrer til, at der i købsaftaler, der indgås fra den 18. december 2020 og frem, tages højde for både ovenstående efterregulering, og at lovforslagets indhold kan ændre sig inden vedtagelse.

Dansk Motor Finans er klar til at håndtere de nye bilafgifter. Derfor vil I som forhandler, fremover få beregnet og afregne efter lovforslaget L129.

Jeres fordele ved at bruge DMF:

  • Kend jeres salgsproveneu fra start
  • Ingen udlæg overfor jeres kunde eller Motorstyrelsen
  • Ingen administration

Hvad får I?

  • I får faktura som I kender det, blot med afregning af L129-afgift
  • Kvittering på beregning fra DMR (Beløb som anmeldes til Motorstyrelsen)
  • Kvittering på beregning fra os (DMF) (Jeres opkrævning efter L129)

Med dette setup får I den korrekte registreringsafgift med det samme, dokumenation til internt brug, og dokumentation overfor jeres kunder.
Med andre ord:

Fuldstændig samme gode setup – bare med nye bilafgifter

Ved endelig værdifastsættelse, vil I modtage kvittering på den nye bilafgiftsats, samt kvittering på den gamle bilafgiftsats (som i første omgang indberettes til Motorstyrelsen – DMR). Derved kan I på behørigt vis dokumentere, at der er en legitim årsag til differencen.

Den nye lovgivning træder i kraft pr. 1.juni 2021, men vil fungere med tilbagevirkende kraft til d. 18/12-2020.

Vi anbefaler jer at tage forbehold for afgiftsændringer overfor jeres kunden i forbindelse med slutseddel/fakturaer af køretøjet.

Opsummering

Vi ved at der er mange spekulationer i bilforretningerne, men vi håber at dette kan give jer ro i maven.
Kort beskrevet, så ændres administrationen hos jer ikke – I får bare tilgang til den nye registreringsafgift fra dag 1, i stedet for at vente på Motorstyrelsens opdatering i DMR.

Er i ikke allerede en del af systemet, så få adgang her

– Dansk Motor Finans

Opdateret afgiftssatser i Taxcalc.dk

I forbindelse med de nye registreringsafgifter som blev vedtaget 18/12 2020, opdateres afgiftssatserne løbende frem mod 2025. Der er netop blevet offentliggjort de nyeste satser for 2024, og de er hermed opdateret i Taxcalc.dk.   Taxcalc.dk er en gratis service til bilbranchen udstedt af Dansk Motor Finans. Den indeholder diverse regnemaskiner i forbindelse med afgiftsberegninger Opdateret afgiftssatser i Taxcalc.dk