ERHVERVSLEASING AF BRUGTE BILER

Beskatning af fri bil

Medarbejdere med et større erhvervsmæssigt kørselsforbrug, får ofte tilbudt firmabil, som udover at skulle benyttes til erhverv, også må bruges privat.

Når virksomheden stiller en bil til rådighed, vil du få en beskatning af fri bil, i stedet for at afholde driftsudgifter. Indkøbs- og driftsomkostninger afholdes udelukkende af virksomheden.

Skift til os

Udløber din nuværende leasingaftale?

Beregn din årlige beskatning

Bilens beskatningsgrundlag er bilens værdi inkl. dansk moms og registreringsafgift. Kender du ikke beløbet kan du forhøre dig ved din rådgiver, eller alternativt afsøge markedsprisen på et tilsvarende køretøj, og anvende denne.

Bilens ejerafgift angives per år. Dette er for nogen grøn ejerafgift eller alternativt vægtafgift for hele året, som skal indtastes her.

Din marginaleskatteprocent angiver du, og afhænger af flere forhold. Marginalskatteprocenten er forholdet mellem din brutto og nettoløn.

Her kan du lave en beregning ud fra bilens pris, ejerafgiften og marginalskatteprocent.

Beregn din firmabil beskatning

I denne beregner kan du se hvordan din beskatning af fri bil udvikler sig de kommende år.

VÆLG ÅR

Under 300k 0,00%

0,00 kr.

Over 300k 0,00%

0,00 kr.

Miljøtillæg 0,00%

0,00 kr.

Netto per måned

0,00 kr.

Brutto per måned

0,00 kr.

Brutto-beskatning per år

0,00 kr.

Beskatning som medarbejder

Hvis din virksomhed har etableret en leasingaftale på en bil til dig, vil du blive beskattet af fri bil. Det betyder, at du vil få tillagt en beskatning til din bruttoløn for hver måned du anvender bilen.

Din beskatning afhænger af bilens beskatningsværdi, bilens ejerafgift og om bilen er over eller under 36 måneder.

Salgsmøde med Kim

Virksomhedens beskatning samt momsfradrag

Fradrag

Leasingafgifter kan fratrækkes i SKAT, og fungerer som almindelig driftsomkostninger i virksomheden. Der er derfor fuld skattemæssige fordele ved en erhvervsleasingaftale.

Lavere likviditetsudlæg med hensyn til moms

Ligesom virksomheden ikke skal investerer i bilens fulde pris ved leasing, så sparer virksomheden ligeledes også at udlægge 25% moms. Der er ingen momsudbetaling når I vælger at lave en leasingaftale. Momsen bliver delt op løbende over leasingperioden, i takt med afviklingen.

Momsfradrag

På en erhvervsleasingaftale har din virksomhed delvis momsfradrag på leasingydelsen. Det månedlige momsfradrag er afhængig af registreringsafgiftens størrelse. Derudover er der et par betingelser som skal opfyldes, før virksomheden kan opnå momsfradraget.

For at opnå fradrag skal følgende være opfyldt:

  • Virksomheden skal lave én sammenhængende leasingaftale på minimum 6 måneder
  • Du som medarbejder, skal kører minimum 10% erhvervskørsel.

Momsfradraget bliver beregnet ud fra om køretøjet er over eller under 36 måneder, med følgende formel:

  • Under 36 måneder: Registreringsafgift * 2 % * 25%
  • Over 36 måneder: Registreringsafgift * 1% * 25%

Eksempel på beregning af momsfradrag

Bilens registreringsafgift: kr. 200.000,-
De første 36 måneder: 200000 * 0,02 * 0,25 = 1.000,-/måned
Herefter: 200000 * 0,01 * 0,25 = 500,-/måned.

Find din næste firmabil hos os

Vi har altid et udvalg af biler til omgående levering. Har vi ikke hvad du søger, har vi muligheden for at tilbyde dig en professionel service i vores importafdeling.

De nye beskatningsregler ændrer en hel del

Reglerne om beskatning af fri bil er ændret pr. 1. juli 2021, og har (indtil 2025) udsigterne til stigende satser, som påvirker din beskatning af fri bil.

De nye regler

Fra 1. juli 2021 gælder følgende regler:

  • 25% af de første 300.000,- reduceres med 0,5% årligt.
  • 20% af alt derover øges med 0,5% årligt

Satser vil henholdsvis stige/falde frem til 2025 hvor de begge ender på 22,5%
Det betyder, at biler med et beskatningsgrundlag over 600.000,- stiger, mens biler under 600.000,- vil falde.

Miljøtillægget stiger

Ovenpå selve beskatningen, påregnes et miljøtillæg. De gældende regler frem mod d. 1. juli 2021, består af et tillæg på 150% af bilens ejerafgift. Dette tillæg stiger markant mod 2025, hvor den vil ende ud i et tillæg på 700% af bilens ejerafgift.

Helt konkret betyder dét, at hvis et køretøj har en årlig ejerafgift i dag på kr. 5.000,-, vil miljøtillægget frem til d. 1. juli 2021, være kr. 7.500,-. I 2025 vil dette tillæg stige til kr. 35.000,-.

Herudover kommer der en løbende forhøjelse af selve ejerafgiften.

Er du i tvivl om hvor meget ejerafgift der er på netop dit køretøj, så kan du besøge Motorstyrelsens vægtafgifts-beregner her.

Sådan beregnes beskatning af firmabil

Beskatningsgrundlaget er køretøjets regnskabsmæssige værdi, med undtagelse hvis der er tale om en ny bil.
Der skal til køretøjets værdi ydermere tillægges anskaffelsesomkostninger, som eksempelvis levering, import fra eksempelvis Tyskland, nummerplader, klargøring mm. Virksomhedens indkøb og anskaffelsessum påvirker altså medarbejderes beskatningsgrundlag.

Når beskatningsgrundlaget er beregnet, beregnes dernæst hvad du som medarbejder, vil blive beskattet af. Den beregnede beskatning bliver på din lønseddel angivet som “ekstra løn”, der skal betales skatter af.

Ovenstående beregner tager afsæt i de nye regler for beskatning af fri bil.

Ofte stillede spørgsmål omkring beskatning af fri bil

 

Mangler du svar? Kontakt os her >

Kan jeg undgå at blive beskattet af fri bil?

Hvis bilen anvendes udelukkende til 100% erhvervskørsel, så ja. Alternativt skal du kigge nærmere på en splitleasingaftale, for at undgå beskatning. Hvilket vi kan hjælpe dig med.

Hvornår skal jeg beskattes af fri bil?

Du bliver beskattet af fri bil, hvis din arbejdsgiver stiller en bil til rådighed og afdækker alle dens udgifter.

Hvad er beskatningsgrundlag

Beskatningsgrundlaget af fri bil, er bilens pris inkl. moms og den beregnede registreringsafgift. Dette er samme beregning ved både leasing og ved kontantkøb.

Kan det betale sig at have fri bil?

I nogen henseende ja. Virksomheden dækker alle udgifter omkring bilen, inkl. driftsudgifter.

Hvordan betaler jeg skat af fri bil?

Betalingen af den frie bil, sker via din løn. Din beskatning bliver tillagt din grundløn, og ud fra dét betaler du skat.

Kan beskatningsgrundlaget falde?

På biler som er maksimal 3 år gammel, bliver du beskattet af ny bil. Når bilen er over 3 år, bliver beskatningsgrundlaget regnet ud fra bilens værdi inkl moms og den beregnede afgift.

Er beskatningsgrundlaget det samme på en leasingaftale?

Ja. Beskatningsgrundlaget bliver regnet på helt samme måde, uanset hvilken anskaffelsesmetode du vælger.

Hvordan beregnes beskatningsgrundlaget på en bil fra fx Tyskland?
Du beregner beskatning af leasingbiler eller importbiler fra fx Tyskland på denne måde: Bilens indkøbspris tillagt dansk 25% moms + registreringsafgift + evt. importomkostninger = beskatningsgrundlag.