Beregning af registreringsafgift hos DMF
Beregning af registreringsafgift hos DMF
Tilbage til nyheder

Blog: I hæfter selv for registreringsafgiften, uanset….

DBFU (Forening for brugtvognshandlere) har for nyligt undersøgt hvem der i sidste ende hæfter for det anmeldte køretøj, uafhængigt af hvem som anmelder registreringsafgiften. Det hele falder tilbage på ejeren af køretøjet på anmeldelsestidspunktet.

Motorstyrelsen melder klart ud:

 

”I henhold til registreringsafgiftslovens § 20, stk. 1 hæfter ejeren af køretøjet på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden for betaling af registreringsafgiften. Såfremt en forhandler, der ejer bilen, ”udliciterer” indregistreringen af køretøjet til 3. mand bevirker dette ikke, at det ikke stadig er ejeren der hæfter for betalingen af afgiften, herunder at det er den rigtige afgift, der angives for køretøjet.

Såfremt ejeren af køretøjet vidste eller burde vide, at den angivne afgift ikke er korrekt kan der tillige være et strafferetligt aspekt, der kan bringes i anvendelse.”

 


 

Det giver mig en lille anledning til at komme med en iagttagelse/anbefaling af markedet for værdifastsættelse af køretøjer.

Der er mange der i dag vælger at udlicitere beregningen og værdifastsættelsen af registreringsafgiften på deres køretøjer. Hver dag siger vi, i Dansk Motor Finans, blandt andet godmorgen til mere end 400 bilforhandlere, og administrere deres registreringsafgifter. Vi oplever en større og større interesse på området. Men vi ser også flere og flere som melder sig på banen, som selvanmelder-partner. Men pas nu på når i vælger jeres samarbejdspartner…

“Det kræver ansvarlighed, ærlighed og seriøsitet at fastsætte et køretøj objektivt.”

 

At vælge den forkerte samarbejdspartner, kan altså få store konsekvenser

Alle selvanmeldere, uden undtagelser, har oplevet reguleringer/uenigheder fra Motorstyrelsen, hvorvidt der er betalt den ene eller anden registreringsafgift. Følger man den juridiske vejledning, som man skal, er man altid godt på vej til en korrekt registreringsafgift – men i sidste ende er vurderingen af handelsprisen på det aktuelle køretøj et skøn. Dette skøn varierer fra person til person.

Der er mange der i dag vælger at udlicitere beregningen og værdifastsættelsen af registreringsafgiften på deres køretøjer. Hvilket er en yderst lukrativ aftale for bilhuse, som vil have fokusset på salgsdelen, og gøre det de er gode til.

  • Hvis registreringsafgiften ikke bliver betalt af jeres selvanmelder-partner, vil regningen tilfalde jer, trods i sikkert allerede har betalt registreringsafgiften én gang.
  • Hvis der konsekvent bliver beregnet alt for lave registreringsafgifter, så bidrager I til og truer aktivt, lukning af vores selvanmelder-ordning. Vi har allerede set konsekvensen af uansvarlighed på eksport-delen.

Så vær nu kritisk og tænk jer om!

  1. Kig på jeres samabejdsparnters kreditværdighed. I låner penge ud til jeres samarbejdspartner indtil den pågældende måneds angivelse er lukket og betalt.
  2. Vær kritiske i de registreringsafgifter i får tilbudt. Hvis de er 10-20-30.000,- lavere end hvad i selv kan lave dem til eller muligvis jeres nuværende partner, så er det ikke fordi den anden virksomhed er dygtigere eller kender reglerne bedre end resten af branchen.

 

…. pas på jer selv derude!

Dansk Motor Finans udvider til MY GARAGE

Dansk Motor Finans udvider nu til det eksklusive bilhus My Garage i Vejle. Denne udvidelse giver Dansk Motor Finans mulighed for at bidrage med vores ekspertise inden for værdifastsættelse af køretøjer og import af biler til det luksuriøse bilmekka.

Kim sidder i bil

Rentestigning på leasingaftale betyder…

Vi modtager ofte spørgsmålet: “Hvor stor betydning har renten for leasingbiler?” Den globale og nationale rente er steget betydeligt i det seneste år, men hvordan påvirker det dine kunders leasingaftaler økonomisk?

Vi er flyttet til Kolding i nyt domicil

Dansk Motor Finans har netop markeret vores 5-års jubilæum ved at flytte ind i nye lokaler i Kolding. Rasmus Sandvej Juulsen udtaler sig om den store investering og om tilføjelsen af nye kompetencer i Dansk Motor Finans.