Tilbage til nyheder

Digital administration til bilbranchen

Blog: Semi-automatisk afgiftsberegner

Motorstyrelsen og Auto IT, arbejder på at forbedre vilkårene for bilforhandlere som er selvanmeldere og ikke mindst Motorstyrelsens ansatte.

Løsningen er en semi-automatisk værdiberegner, som skal sørge for et ensartet datagrundlag når et køretøj skal værdifastsættes. Der har det seneste års tid været nogle bud fra forskellige aktører omkring lignende systemer, men nu samles branchen omkring ét system for at opnå en ensartet beregning.

Dansk Motor Finans A/S arbejder for mere end 400 danske bilforhandlere, og sidder i dag med en værdifastsættelses-afdeling bestående af 4 mand. Virksomheden er erfaren bruger af et deres eget udviklet semi-automatiske system, og glæder sig over nyheden.

”Gennem det seneste års tid, har vi oplevet stor efterspørgsel i udlicitering af beregning af registreringsafgifter. Det har gjort, at vi har haft brug for flere og flere hænder. Derfor har vi også de seneste 4-5 måneder arbejdet i et semi-automatisk system, for at kunne administrere de mange forespørgsler. Vi koger altså ekspeditionstiden ned fra 25 min. per sag, til max 10 min. per sag – ved almindelige køretøjer. Det gør at vi kan håndtere en langt større mængde med de ansatte vi har.”, fortæller salgsansvarlig og partner Kim Asferg Mikkelsen.

Kim forklarer videre:

”Vi blev nødt til at udvikle vores eget system til at håndtere datagrundlaget og beregningerne på de mange sager. Ellers skulle vi have en 2-3 mand mere siddende. Det hele vil blive ædt op af medarbejderomkostninger for os. Derudover opnår vi også en langt mere ensartethed. IT Systemer og robotter er bare en naturlig udvikling, og det har vi i særdeleshed oplevet i bilbranchen de seneste år.”

Dansk Motor Finans ser frem til at se det nye system, som lover mere datagrundlag end hvad der på nuværende tidspunkt er muligt for virksomheden.

”Vi har bygget vores system op på nogle få udbydere af data. Det nye semi-automatiske system fra Auto IT tilføjer nogle ekstra, hvilket gør at vi kan ramme endnu mere plet med registreringsafgiften”

Kim er glad for valget af udbyderen til det semi-automatiske system, og tilføjer:

”Jeg syntes det var et helt rigtig valg at kigge hen imod Auto IT. De gør om noget hverdagen lettere for mange bilforhandler. Med mit kendskab til deres andre systemer, kan jeg kun forestille mig at det vil blive meget brugervenligt”

Byrden for selvanmelderen, når de skal værdifastsætte køretøjer, bliver forhåbentlig og formodningsvis lavere.

”For at kunne beregne en registreringsafgift, skal man have en vis viden om blandt andet den juridiske vejledning, herunder hvilke tillæg og fradrag der er muligt, ud fra ens datagrundlag. Meget af denne viden kan arbejdes ind i et semi-automatisk system, og dermed minimere fejl. Det gør selvanmelderens risiko for reguleringer mindre, og arbejdstiden bliver ligeledes minimeret”

Bakker op om et semi-automatisk system, i stedet for et fuld automatisk.

”Vi har hos Dansk Motor Finans A/S de seneste 2-3 måneder selv, lavet tests på et fuldautomatisk system, men vi har konstateret at det ikke er tilstrækkeligt, med det afgiftssystem som vi har i Danmark på nuværende tidspunkt. Et fuldautomatisk system kan anvendes hvis der er decideret listepriser. Men der er brug for kompetente medarbejdere til at udvælge det rigtige datagrundlag. Efter valget af datagrundlag, som fx markedspriser, kan processerne automatiseres 99%.”

”Vi glæder os og ser frem til en mere ensartet vurdering af registreringsafgifter.” afslutter Kim, som har ansvaret for virksomhedens store forhandlernetværk.

Ved spørgsmål til artiklen kan du kontakte vores salgsansvarlige, Kim Asferg Mikkelsen, direkte på mail kam@danskmotorfinans.dk