Arbejdsmiljø
Forhandler

Registreringsafgift

Værdifastsættelse af biler og dermed beregning af registreringsafgift, er som selvanmelder et usikkert område for rigtig mange, inklusiv de dygtigste bilforhandlere. Vi servicerer mere end 600 bilforhandlere gennem vores onlinesystem.

Værdifastsættelse af køretøjer

Kan I heller ikke overskue de mange regler og retningslinjer, og trænger i bare til at gøre dét I er gode til – at sælge biler?

Vi oplever hver dag bilforhandlere, som bakker ud af deres selvanmelderordning fordi den administrative byrde bliver større og større, i takt med at deres forretning vokser. En ekstern selvanmelder har sit eksistensgrundlag I at være eksperter på et område. Et område der er så hårdt beskattet og derfor kræver maksimal fokus og struktur ved hver enkelt afgiftsindberetning.

Tiden, risikoen, den administrative byrde og garantistillelse er bare nogle af de fordele, som man som bilforhandler kan drage nytte af, ved at bruge en ekstern selvanmelder.

Så selve grundtanken omkring eksterne selvanmeldere, er jo netop at få eksperter på hver et område. Vi er Danmarks Mester i registreringsafgift, og vores bilforhandlere er de bedste til at sælge biler. Gør hvad vi er gode til – hver især.

Ekstern selvanmelder

Dansk Motor Finans var den første virksomhed til at tilbyde danske bilforhandlere beregning og håndtering af registreringsafgifter. Vi har haft konstant fokus på digitalisering og enkelthed, således at vores bilforhandlere kan fokuserer på deres kerneforretning. Netop dén tilgang har gjort, at vi i dag servicerer mere end 650 bilforhandlere, har over 1000 brugere og værdifastsætter mere end 5000 biler årligt.

calculate car

Få dokumentation for registreringsafgift

Har du set vores nye produkt. Nu får du dokumentationen for registreringsafgiften.

Læs mere her
Puls icon

Hvad er risikoen ved at anvende en ekstern selvanmelder?

Der bør og skal ikke være nogen risiko ved at bruge en ekstern selvanmelder. En ekstern selvanmelder skal bruges til at videreformidle registreringsafgifter fra Motorstyrelsen til den enkelte bilforhandler og videre til bilforhandlerens kunde. Registreringsafgift er et udlæg, og en ekstern selvanmelder skal leve af servicen, og ikke af “handel med registreringsafgifter”.

Læs hvordan at I som bilforhandler er stillet

Certificat icon

Hvorfor vælge Dansk Motor Finans som samarbejdspartner?

At tage ansvaret for korrekt afgiftsberegning og formidling heraf på flere tusinde biler årligt, kræver en meget struktureret og dygtig organisation. Vi er en kerne af medarbejdere, der konstant navigerer og tilpasser os bilbranchens fokusområder og ikke mindst lovgivning, for at I som bilforhandler kan føle jer trygge.

Læs meget mere om Dansk Motor Finans her

Hvad skal jeg mere vide?

Inden vi starter et samarbejde er det vigtigt for os, at I kender hele processen for start til slut – eller fra anmodning om forhåndsvurdering til endelig værdifastættelse. Hvilke oplysninger skal vi bruge? Hvilken dokumentation får du retur? Og sidst men ikke mindst, hvad er prisen for at få adgang til det mest brugervenlige system?

Forhåndsvurdering

Før køb af en bil uden afgift, eller for at kunne prisfastsætte ens lagerbiler, er en bindende forhåndsvurdering et fantastisk værktøj. Vi beregner mere end 20.000 forhåndsvurderinger årligt, for at kunne give forhandlerne en sikkerhed i deres forretning.

Læs mere om priser og vilkår her

Værdifastsættelse

At værdifastsætte et køretøj har aldrig være lettere. Gennem vores unikke onlinesystem bestiller du den forhåndsvurderede registreringsafgift, og straks efter modtager du en faktura på det aftalte beløb. Hurtig ekspedition og et komplet overblik i dit sagsarkiv.

Læs mere om endelig værdifastsættelse her