Andst, d. 01. oktober 2019 - Af Mirja Höllwerth

Ændringer for stand og særlig anvendelse

Tilbage i april sendte SKAT et udkast ud om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift.

Ændringen gik ud på, at Skatteministeriet ønskede skærpede regler vedr. stand og særlig anvendelse ved værdifastsættelse af køretøjer under seks måneder fra køretøjets første indregistrering.

Ændringerne er trådt i kraft pr. 1. oktober 2019. Køretøjer der er indregistreret før 1. oktober 2019 er ikke omfattet de nye regler.

Hvilke ændringer er der tale om

 De særlige beregningsregler som gælder ved fastsættelse af afgiftspligtig værdi for brugte køretøjer, er ændret. Her har man tidligere kunne opnå fradrag/tillæg for bl.a. køretøjets stand og for køretøjets særlige anvendelse (gælder fx politiets tjenestebiler eller udlejningskøretøjer).

Efter ændringer bliver der ikke længere beregnet tillæg og fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand, hvor køretøjet er mindre end 6 mdr. gammel regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt. Det vil sige, at det ikke længere at muligt at benytte sig af tillæg/fradrag for over og under middel stand ved værdifastsættelse af køretøjer, der er under 6 mdr. gammel. Dog består fradraget for middel stand (klargøringsfradraget) stadig og ligger på 3 % (max 8.000 kr.).

Derudover kan der heller ikke længere beregnes fradrag af køretøjer som er dokumenteret anvendt af flere chauffører.

 

 

Hvem har dette betydning for?

Først og fremmest betyder det, at der er nogle ændringer i forhold til værdifastsættelse af køretøjer til brug for genberegning. Om man er selvanmelder eller outsourcer værdifastsættelsen, så vil beregningen ændre sig, og man skal tage forholdsregler for disse ændringer, da de allerede er trådt i kraft.

Mange bilforhandlere vælger fx at outsource værdifastsættelse, da det kan være svært at gennemskue alle reglerne på området. Der har bl.a. også været en høring om nyt styresignal om sikkerhedsstillelse for selvanmeldere, hvor man kan risikere at stille med et meget højere beløb end tidligere (vi afventer stadig svar herpå).

Udover dette vil ændringerne også have betydning for beregningen af køretøjer som har været anvendt af flere chauffører. Det har bl.a. konsekvenser for selskaber der opererer med korttidsleasing, politiets tjenestebiler, udlejningsbiler, osv.

”Vi vil også kunne mærke ændringerne, da fradragene/tillæggene ikke længere skal medregnes ved genberegninger. Vi er spændt på at høre hvad disse ændringer betyder i praksis, da det ikke helt står klart ud fra bekendtgørelsen” siger Rasmus Sandvej Juulsen.

Læs mere og SKATS bekendtgørelse her

 

Hos Dansk Motor Finans får du adgang til et skræddersyet online system, hvor du nemt kan få biler værdifastsat af os